Profile: oldjerryANO2011
log in
Your personal background.
ůchodce ze severních Čech, 79 let, nesnáším nečinnost, tělo už k práci neslouží, tak aspoň tohle... Mimo to literatura, zahrada, malba...
Your opinions about Collatz Conjecture
koušel jsem na Collatz výkonnost nové Grafické karty a zalíbilo se mi tu. Dokoupil jsem další grafickou kartu a procesor s osmi jádry, umožňují vysoký výkon a proto mi přináší pocit, že hodně pracuji já (:-D
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamCzech National Team


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2018 Jon Sonntag; All rights reserved.